top of page

Vilkår og Rider

Ved å sende inn skjemaet for booking inngår du en kontrakt med Con Senso AS med følgende betingelser og medfølgende rider:

Vilkår for kontrakt

Dersom arrangøren avlyser arrangementet står kontrakten likevel fast og arrangøren plikter å utbetale en fastsatt del av honoraret etter hvor lang tid i forveien avlysningen gjøres kjent for Con Senso AS:

Avlysning mer enn to måneder før arrangementsdato: 25% av honoraret utbetales

Avlysning mer enn en måned før arrangementsdato: 50% av honoraret utbetales

Avlysning mindre enn en måned før arrangementsdato: 100% av honoraret utbetales

 

I tilfeller der Con Senso AS allerede har hatt utgifter i forbindelse med arrangementet til 

reise / hotellreservasjon osv. , og kan fremvise dokumentasjon for dette, skal disse utgiftene dekkes av arrangør.

 

Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres i henhold til kontrakten, med vedlegg, som følge av arrangørens manglende innsats skal hele honoraret utbetales som avtalt i kontrakten.

 

Dersom Con Senso AS ikke leverer avtalt tjeneste som beskrevet, men en annen tilsvarende tjeneste som arrangøren har godkjent på forhånd, skal kun 75% av honoraret utbetales. Dersom Con Senso AS ikke makter å levere en tjeneste som arrangøren på forhånd kan godta, skal Con Senso AS i tillegg til å dekke de utgifter arrangøren allerede har lagt ut for reise / opphold osv. også betale 10% av avtalt honorar i erstatning til arrangør.

 

Avlysninger eller forsinkelser som følge av forhold som Con Senso AS ikke rår med kan ikke Con Senso AS eller artisten holdes ansvarlig for. Dette gjelder hindringer som oppstår på reisen, kansellerte eller forsinkede avganger, tapt bagasje eller ulykker som Con Senso AS eller artisten ikke er skyld i. 

 

I tilfeller der en tredjepart er skyld i problemene skal alle eventuelle økonomiske krav rettes mot den respektive tredjepart.

 

Rideren under regnes som en del av kontrakten og godtas av arrangør på lik linje med denne.

Arrangøren plikter å se til at forholdene legges til rette i henhold til rider. 

Dersom et eller flere punkter ikke er oppfylt innen en time før planlagt showstart regnes kontrakten som ”ikke oppfylt” fra arrangørens side og Con Senso AS blir umiddelbart løst fra sine forpliktelser. Honorar utbetales som avtalt.

Rider
Teknisk, for sceneopptredener:

Minimum 2×4 m fri sceneflate

1 trådløs hodebøylemikrofon

1 håndholdt mikrofone på stativ

2 mic-stativ uten mikrofon

Mulighet for å koble en iPad til anlegget (3,5 mm minijack, vanlig headset-str)

1 person til å spille musikken i henhold til kjøreplan

 

Fasiliteter for alle opptredener:

Et eget rom så nært scenen eller salen som mulig, til oppvarming, skifting og andre forberedelser. Dette rommet skal ikke brukes til noe annet under arrangementet.

Adgang til toalett / vask / speil.

 

Mat/ drikke

Et lite fruktfat (eple / banan / klementin e.l.)

2 flasker kildevann UTEN kullsyre

Et varmt måltid dersom tidspunktet på dagen og reiselengden tilsier det

bottom of page